Udruženje građana “Ponišavlje” iz Pirota učestvovaće u projektu „Podrška preduzetništvu i promovisanje turističkih usluga” (Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services -STEPS), u partnerstvu sa opštinom Vidin i Кulturnim centrom “Bratstvo1869” iz Ćustendila, kao vodećim partnerom.

Projekat je odobren u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Bugarska i Srbija.

Cilj programa je podsticanje uravnoteženog i održivog razvoja pograničnog regiona između Bugarske i Srbije, integrisanog u Evropsku uniju kroz pametni ekonomski rast, prilagođavanje promenama životne sredine i poboljšanje kulture učenja. Program se sufinansira iz Instrumenta Evropske unije za bespovratnu finansijsku pretpristupnu pomoć IPA II. Projekat „Podrška preduzetništvu i promovisanje turističkih usluga” (Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS), biće realizovan u narednih 15 meseci.

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda i usluga u prekograničnoj regiji podizanjem nivoa kvalifikacije i podsticanjem preduzetništva među mladima.

Glavne projektne aktivnosti:

• Aktivnost 1 – Studija “Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u prekograničnoj regiji”
• Aktivnost 2 – Akcioni plan za podsticanje preduzetništva u turizmu
• Aktivnost 3 – Specijalizovana obuka za mlade preduzetnike u turizmu
• Aktivnost 4 – Internet platforma za poslovne konsultacije u turizmu
• Aktivnost 5 – Internet konsultacije za početnike (start-up ) u sektoru turizma
• Aktivnost 6 – Stvaranje mreže mladih preduzetnika u turizmu
• Aktivnosti komunikacije i obaveštavanja javnosti
• Upravljanje projektom i izveštavanje

Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od projekta:
• Studenti i nezaposleni u prekograničnom regionu;
• Zainteresovane strane – biznis, institucije, vlasti, nevladine organizacije;
• Stanovništvo prekograničnog regiona;
• Turisti/posetioci prekograničnog regiona.

Rezultati koje treba postići u okviru projekta:
• Sprovedena studija koja analizira i identifikuje turističke usluge i proizvode koji se nude kao i potrebu za poboljšanjima u oblastima ljudskih resursi, marketinga, reklamne i preduzetničke inicijative prekograničnog područja;
• Održana specijalizovana obuka za 135 mladih preduzetnika u turizmu;
• Razvijena internet platforma za online savetovanje i obuku iz oblasti turizma i mobilnih aplikacija;
• Uspostavljena mreža preduzetnika u oblasti turizma.

Svi ovi rezultati doneće dodatne koristi za prekogranični region kao što su:
• Pružanje ključnih poslovnih veština i stvaranje mogućnosti samozapošljavanja mladih;
• Bolja upotreba lokalnog potencijala, usporavanje procesa migracije i postizanje održivog ekonomskog razvoja sa obe strane granice;
• Povećanje mogućnosti za pametni ekonomski rast na lokalnom i prekograničnom nivou.

Udruženje građana Ponišavlje osnovano je 2004. godine. Važan korak u razvoju organizacije bio je osnivanje Euroregiona Nišava.

Najznačajnije oblasti delovanja i interesovanja “Ponišavlja” su razvoj i promocija institucionalne prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na nacionalnom, lokalnom i regionalnom nivou, radi efikasnijeg korišćenja evropskih fondova.

Prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koje imaju za cilj smanjivanje postojećih razlika, povećanje nivoa razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007.

Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“-Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

01. MAJ 2020. Pirot Plus Online

Similar Posts

Leave a Reply