O našoj organizaciji

Saznajte ko smo mi!

Šta je Euroregion Nišava?

Euroregion Nišava je organizacija koja je posvećena unapređenju prekogranične saradnje između regiona u Evropi. Naš cilj je stvaranje mostova među zajednicama i olakšavanje razmene znanja, iskustava i resursa između različitih zemalja i regija. Verujemo da je kroz međusobnu saradnju moguće ostvariti velike korake ka razvoju, inovacijama i održivom rastu.

Šta nudimo?

Euroregion Nišava vam pruža sve što vam je potrebno za uspešnu prekograničnu saradnju. Naša platforma je dizajnirana da olakša povezivanje i komunikaciju između organizacija, preduzetnika, istraživačkih institucija i javnih tela.