KONFERENCIJE I SASTANCI EVROREGIONA NIŠAVA
.


04.12. 2013.

Novi Pazar: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Na poziv Rektora Univerziteta u Novom Pazaru, gospodina Dudića, delegacija Evroregiona Nišava u sastavu: Vladica Tošić, kopredsednik i član Izvršnog komiteta AEBR-a i Vidojko Panajotović, koordinator i član Skupštine AEBR-a, u sredu 4. decembra, posetila je Novi Pazar. Poseta je organizovana sa ciljem promocije Evroregiona u Srbiji i njihovoj ulozi u prekograničnoj saradnji.

poseta_Novom_Pazaru
poseta_Novom_Pazaru


Posebno su predstavljeni potencijali i iskustva Evroregiona Nišava. Vladica Tošić je na Univerzitetu održao predavanje sa temom: EVROREGIONI U SRBIJI SADAŠNJOST I BUDUĆNOST.

poseta_Novom_Pazaru
poseta_Novom_Pazaruposeta_Novom_Pazaru

Predavanju je prisustvovao veliki broj profesora, predstavnika lokalnih samouprava i studenata.

Više na:
plusonline.rs
uninp.edu.rs
facebook.com
sandzakpress.net
naslovi.net
vesti.rs
jugmedia.info
rtvpicanal.com
пирот.срб

06 – 09. 11. 2013.

LIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-A

Na poziv AEBR-a (Asocijacije evropskih pograničnih regiona), delegacija Evroregiona Nišava, u sastavu Vladica Tošić -član Izvršnog komiteta AEBR-a, predsednik UG Ponišavlje i kopredsednik Evroregiona, Vidojko Panajotović -član Skupštine AEBR-a i koordinator Evroregiona za srpski deo i Milan Popović -član Skupštine AEBR-a i član UO UG Ponišavlje, učestvovala je u radu godišnje skupštine i konferencije AEBR-a, koja je održana u Liježu i Mastrihtu od 6. do 9.11. 2013. godine.

Asocijacija evropskih pograničnih regiona (AEBR) na evropskom i nacionalnom nivou, predstavlja evroregione Evrope, zajedničke pozicije, iskustva i ideje od 1971. godine. Ova organizacija učestvuje na sastancima evropskih institucija u Parlamentu, u Odborima i Evropskoj komisiji.

LIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-A LIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-ATema ovogodišnje konferencije AEBR-a bila je: "Prekogranična urbana i ruralna područja integracije - izazovi i šanse". Poseban aspekt konferencije bili su uloga nauke i prakse u integraciji prekograničnih regija. Skupština i konferencija je okupila preko 250 predstavnika evropskih regiona od Baltika do Mediterana i od Atlantika do Urala.

LIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-ALIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-A


Tokom učešća u radu skupštine i konferencije AEBR-a, delegacija Evroregiona Nišava se sastala sa predsednikom AEBR-a, g-dinom Karl-Hajnc Lambercom. Na sastanku se razgovaralo o značaju Evroregiona Nišava u reafirmaciji i izgradnji prekogranične saradnje na zapadnom Balkanu. Vladica Tošić je učestvovao u radu Izvršnog komiteta AEBR-a i tom prilikom upoznao je prisutne o aktivnostima Evroregiona Nišava i transregionalnoj saradnji na Balkanu tokom protekle godine.

LIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-ALIJEŽ-MASTRIHT: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-A


Predsednik AEBR-a, g-din Karl-Hajnc Lamberc i generalni sekretar AEBR-a ,g-din Martin Giljermo Ramirez, u martu 2014. godine, posetiće Evroregion Nišava i evroregione na prostoru bivše Jugoslavije.


08.10.2013.

Babušnica: Konferencija Evroregiona Nišava u Babušnici

Danas je u Babušnici održana Konferencija Evroregiona Nišava sa osnovnom temom – priprema Evroregiona za novi finansijski ciklus Evropske Unije od 2014 do 2020. godine.Dragoman_mart13 Ovom prilikom prezentovani su regionalni projekti iz pet oblasti uključujući i sport.Ukupna vrednost ovih projekata iznosi blizu 2.000.000 evra. Predstavljene su i međunarodne aktivnosti Asocijacije evropskih pograničnih regiona AEBR i organizovana je prezentacija Protokola o euroregionalnoj saradnji Nišava – Stara planina. Članice Evroregiona potpisale su inoviran okvirni Sporazum Evroregiona Nišava i Protokol o euroregionalnoj saradnji Nišava – Stara planina.

Skupu u Babušnici prisustvovali su načelnici Pirotskog okruga i Sofijske oblasti, predstavnici Evroregiona Nišava, sve četiri opštine našeg Okruga i 8 bugarskih opština Sofijske oblasti. Skupu je prisustvovao i Branislav Pejčić, načelnik odeljenja u Ministarstvu za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu.GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-a

Izvor vesti
Jugmedia.info
Pirot.rs
tvpirot.rs
babusnica.rs
opstinapirot.rs
plusonline.rs


31.05.2013.

 Božurište: Redovni sastanak Evroregiona “Nišava”

Redovni sastanak evroregiona ’’Nišava’’ održanDragoman_mart13je u Bugarskoj.Domaćin sastanka bila je opština Božurište. Sastanku su prisustvovali predstavnici opština članica evroregiona ’’Nišava’’ iz Srbije i Bugarske, izuzev opštine Dimitrovgrad. Na sastanku je razmatran Izveštaj sa seminara evroregiona ‘’Nišava’’ održanog u Pirotu 26. aprila ove godine, predstavljene su projektne ideje i prioriteti po opštinama, razgovaralo se o zajedničkim regionalnim projektima, članarini u Asocijaciji pograničnih evropskh regiona, osnivanju turističkih info centara i Poslovnom forumu evroregiona ‘’Nišava’’. Sledeći sastanak je u Babušnici, u prvoj polovini septembra ove godine. Evroregion Nišava osnovalo je Udruženja građana „Ponišavlje“ iz Pirota i Udruženje građana „Nišava“ iz Sofije. Okvirni sporazum o formiranju evroregiona Nišava potpisan je juna 2005. godine. Opštine članice evroregiona Nišava su: Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka iz Srbije, a iz Bugarske: Svoge, Kostinbrod, Božurište, Slivnica, Dragoman i Godeč. Evroregion Nišava je u julu 2007. primljen u Asociaciju evropskih pograničnih regiona – AEBR.

GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-aGODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-a

- Vesti na Bugarskom:
На 31.05.2013 г. в сградата на „Автомотор Корпорация“ в град Божурище, се проведе поредната среща на Еврорегион „Нишава“. В срещата взеха участие : кметовете на общини- Бабушница, Бела Паланка, Своге, Костинброд, Драгоман, Годеч и Божурище, и председателя на общински съвет Сливница.От Пиротски окръг присъстваше областния управител – г-н Стаменович.

Срещата на Еврорегион „Нишава“ се водеше от г-жа Любов Добрева-съпредседателнаЕврорегион“Нишава“. Дневния ред на заседаниетобеше: 1. Запознаване на членовете с презентацията направена на 26.04.2013г. в Пирот. 2. Предложения от отделните общини за проекти потрансгранично сътрудничество 3. Предложения за съвмести проекти в Еврорегион „Нишава“ 4. Участие на Еврорегиона в Асоциацията на еврорегионите 5. Разни По първата точка всички членове бяха запознати с информацията, която се предостави от г-н ВладицаТошичсъпредседател на Еврорегион „Нишава“ и председател на ГС “Понишавлье“. По 3 и 4 точка всички членове предложиха много проекти, които биха се осъществили в рамките на еврорегиона. Накрая се обединиха около решението за направата на два проекта, а именно- Изграждане на мобилна станция обслужваща всички общини при бедствени ситуации, и втория който да се представи паралелно е създаване на стратегия на Еврорегион „Нишава“. В точка „Разни „ беше представена идеята на Софийски вестник за създаване на регионален вестник обслужващ Еврорегиона. Г-н Христо Йорданов предложи на всички присъстващи да подкрепят кандидатурата на София за столица на културата 2019. Предложението беше одобрено единодушно. На края се определи датата и мястото на следващата среща- гр. Бабушница Република Сърбия на 12.09.2013г.

- “Еврорегион Нишава” подкрепи София за Европейска столица на културата 2019

Община Божурище. Сдружението Dragoman_mart13на пограничните общини “Еврорегион Нишава” подкрепи кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019. Предложението бе дадено от издателя на в. “Софийски вестник” Христо Йорданов и бе подкрепено единодушно от кметове и представители на десетте общини. Заседанието на еврорегиона се състоя в заседателната зала на “Автомотор Корпорация”. На него бяха обсъдени идеи относно съвместната работа и кандидатстването с проекти по Трансгранично сътрудничество от българска и сръбска страна. Бяха изказани конкретни предложения и беше поставена задача за изготвяне на стратегия относно бъдещата реализация на съвместни инициативи. Както е известно в сдружението на пограничните общини “Еврорегион Нишава” влизат общините Божурище, Драгоман, Костинброд, Сливница, Своге и Годеч от българска страна и Димитровград, Бабушница, Бела паланка и Пирот от сръбска,

Preuzeto sa:
jugmedia.info
obshtinadragoman.com
sofiavestnik.com

21. i 22.05.2013.

 Pirot - Hotel StarA : Savetovanje-Regionalni razvoj Srbije: pre, za vreme i posle krize

GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-aDruštvo ekonomista Beograda, Privredna komora Beograda i Opština Pirot danas i sutra u Hotelu `StarA` organizuju savetovanje o temi “Regionalni razvoj Srbije: pre, za vreme i posle krize”. Ovom događaju, pored uticajnih govornika i stručnjaka, prisustvuju i predstavnici lokalnih samouprava, najznačajnijih privrednih subjekata i udruženja, kao i predstavnici civilnog društva. Konferenciju je otvorio predsednik Društva ekonomista Beograda prof. dr Gojko Rikalović. Savetovanje ima za cilj da sagleda stanje regionalnog razvoja, probleme regiona izazvane ekonomskom krizom i mogućnosti njihovog prevazilaženja. Na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja regionalne ekonomske problematike Srbije i njenih regiona učesnici savetovanja će usvojiti odgovarajuće predloge i mere za ostvarivanje ravnomernog reginalnog razvoja koje će biti upućene nadležnim institucijama. Kopredsednik Evroregiona Nišava, Vladica Tošić, predstavio je rad i aktivnosti Evroregiona Nišava.

17. i 18.05.2013.

 Novi Sad : Sastanak sa Branislavom Bugarskim

Na poziv pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu autonomne pokrajine Vojvodine, Branislava Bugarskog, delegacija Evroregiona Nišava, Vladica Tošić i Vidojko Panajotović, posetili su Novi Sad. Pored pokrajinskog sekretara u razgovorima je učestvovao i Roland Kokai, projektni menadžer u sekretarijatu. U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmenjena su iskustva Evroregiona Nišava i Evroregiona DKMT. Postignut je dogovor o tehničkoj saradnji na realizaciji projekata, jedina dva aktivna evroregiona u Srbiji. Takođe dogovoreni su zajednički nastupi u promociji evroregionalne i prekogranične saradnje.


26.04.2013.

 Pirot : Stanje i perspektive razvoja Evroregiona Nišava

Danas je u našen gradu održan još jedan nu nizu seminara Evroregiona Nišava na kojem se razgovaralo o stanju i perspektivama njegovog razvoja. Branislav Bugarski član Vlade Vojvodine i pokrajinski sekratear za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu smatra da je jako važno zajednički raditi sa pograničnim opštinama i razvijati svoje potencijale.
GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-aDobra organizacija je osnov napretka i razvoja. Jedan od zadataka Evroregiona Nišava, kaže predsednik SO Pirot, Milan Popović, jeste da se kroz česte sastanke i razmenu iskustava definišu dalji pravci delovanja jedne ovakve asocijacije koja može značajno uticati na razvoj potencijala jedne sredine. Načelnik Okruga Aleksandar Ćirić, kaže da je značaj ovakvih satanaka i seminara višestruk, počev od jačanja srpsko bugarskog prijateljstva do ekonomskog razvoja pograničnih oblasti. Jedan od ciljava današnjeg seminara, kaže kopredsednik Evroregiona Nišava, Vladica Tošić, jeste da se napravi mreža koordinatora u svim opštinama članicama koji će raditi operativne poslove na planskim zadacima u narednom periodu.
Dragoman_mart13
Na sastanku su verifikovani mandati koordinatora Evroregiona Nišava kao i perspektive održivog razvoja Evroregiona Nišava 2013.-2020. Gosti seminara bli su predstavnici pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu vlade autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinski sekretar Branislav Bugarski zajedno sa svojim saradnicima. Bugarski je govorio o iskustvima Evroregiona Dunav-Kriš-Moriš-Tisa i o potencijalnim izvorima finansiranja za projekte lokalnih samouprava. Posle pojedinačnih sastanaka održana jei zajednička konferencija koja je verifikovala zaključke sa sastanaka.

Preuzeto sa:
plusonline.rs
vojvodina.gov.rs
pirot.rs
belapalanka.org.rs


25.04. 2013.

 Novi Sad : Branislav Bugarski o Evroregionu DKMT u Pirotu

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski prisustvovaće u petak, 26. aprila, seminaru „Stanje i perspektive razvoja Evroregiona Nišava 2013-2020" koji će se održati u Pirotu. On će na skupu učesnicima predstaviti mogućnosti Evroregiona Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT), a govoriće i o iskustvima pokrajinskog sekretarijata u finansiranju projekata lokalnih samouprava. Seminar je namenjen koordinatorima Evroregiona Nišava iz opština članica Evroregiona Nišava i predstavnicima udruženja i neformalnih grupa koje deluju u oblasti regionalne i prekogranične saradnje, kao i predstavnicima lokalne vlasti, ustanova i institucija.

 

20.03. 2013.

 Dragoman: Sastanak evroregiona “Nišava”

U Dragomanu je juče održan prvi redovni sastanak predstavnika Evroregiona Nišava u ovoj godini. Inicijativu za seriju zajedničkih sastanaka sa predednicima opština članica evroregiona iz Srbije i Bugarske pokrenuo je srpski deo ove grupacije a sa ciljem da informišu predsednici opština o dosadašnjem radu. Milan Popovoić, predsednik SO Pirot, kaže da bugarska strana nije imala kontinutiet u radu evroregiona zbog izbora ali je ovom prilikom defnisan dalji rad i razvoj evroregiona.

Dragoman_mart13-Obe strane su zainteresovane i ljudi iz uprave opština sa obe strane žele da se pripreme za naredni konkurs. Za razliku od prekogranične saradnje ovde je reč o daleko većim mogućnostima, odnosno sredstvama. Uglavnom se radi o infrastrukturnim projektima velike vrednosti i obe strane su zainteresovane za takve projekte. Namera je da pokušamo kao region i da na taj način pristupimo fondovima i realizujemo zajednički projekte – kaže Popović. U narednom periodu svaka opština imenovaće koordinatore evroregiona koji će raditi na povećanju kapaciteta asocijacije i institucionalnom jačanju evroregiona kaže Popović i dodaje da će u Pirotu 26. aprila biti održan seminar za koordinatore.

Do juna meseca tekuće godine formiraće se projektni tim i kancelarije evroregiona Nišava u Pirotu i Dragomanu, koje će koordinirati zajednički rad i aktivnosti. Projektni prioriteti koji su ranije definisani biće okvir za buduće zajedničke regionalne projekte. Posle pojedinačnih sastanaka, krajem maja 2013. održaće se zajednička konferencija koja će verifikovati zaključke sa sastanaka i doneti akcioni plan za budući razvoj, finansiranje i aktivnosti evroregiona 2013-2020. Cilj evroregiona Nišava je da postane operativan, efikasan i održiv, i da radi na dobrobit građana opština članica asocijacije.

Preuzeto sa: http://www.plusonline.rs/stanje-i-perspektive-razvoja-evroregiona-nisava/
(Vest na Bugarskom)

8-10.11. 2012.

 Berlin: GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-a

U Berlinu je od 8. do 10. novembra 2012. godine, održana Godišnja skupština i konferencija AEBR-a. Predstavnici Evroregiona Nišava u Berlinu bili su: Vladica Tošić, kopredsednik, Vidojko Panajotović, koordinator i Milan Popović, član Upravnog odbora. Na Godišnjoj skupštini usvojen je godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2011. godinu. Izabran je predsednik i potpredsednici AEBR-a. Takođe izabrani su blagajnik, počasni članovi i članovi Izvršnog komiteta AEBR-a za 2013. godinu. Glasalo se i za članove Savetodavnog komiteta.
GODIŠNJA SKUPŠTINA I KONFERENCIJA AEBR-aVladica Tošić izabran je za člana Izvršnog komiteta AEBR-a. (Spisak članova AEBR)U nastavku skupštine usvojen je plan aktivnosti za 2013. godinu sa finansijskim planom. Tema ovogodišnje konferencije AEBR-a, održane 9. novembra, bila je Mobilnost tržišta rada. Usvojena je deklaracija AEBR-a, Berlinska deklaracija, Prekogranična mobilnost tržišta rada-iskustva, problemi, izazovi. Predstavljeni su primeri dobre prakse i iskustva u vezi sa mobilnošću tržišta rada. U završnom delu konferencije, predstavljen je domaćin Godišnje skupštine i konferencije AEBR-a za 2013, grad Lijež, Euregio Maas-Rhein. Delegacija Evroregiona Nišava, tokom boravka u Berlinu, posetila je Njegovu Ekselenciju, ambasadora Srbije u Nemačkoj, prof. dr Ivu Viskovića, sa kojim je imala srdačan i sadržajan razgovor.

 

25.07.2012.

 Pirot -Sala Upravnog okruga : Održan radni sastanak Evroregiona Nišava

Tema: Aktivnosti i finansiranje Evroregiona NIŠAVA do kraja 2012. godine :

  - Formiranje baze privrednih subjekata
  - Organizovanje poslovnog foruma
  - Stabilna organizaciona struktura
  - Civilni sektor
  - Razvoj ljudskih resursa
  - Evroregion NIŠAVA-STARA PLANINA
  - SAJAM Dani Evroregiona Nišava
  - Godišnja nagrada Evroregiona Nišava
  - Osnivanje Agencije za evroregionalni razvoj Nišava
  - EGTC DUNAV-STARA PLANINA

PLAN AKTIVNOSTI EVROREGIONA NIŠAVA ZA 2012.-2013. GODINU

  - Uspostavljanje i jačanje stabilne organizacione strukture
  - Stabilni izvori finansiranja
  - Razvoj ljudskih resursa i jačanje kompetencija
  - Formiranje baze privrednih subjekata Evroregiona Nišava
  - Poslovni forum
  - Regionalni sajam-Dani Evroregiona Nišava
  - Poseta evroregionu Dunav-Kereš-Moreš-Tisa
  - Integracija evroregion Nišava-Stara planina
  - Osnivanje Agencije za evroregionalni razvoj Nišava
  - Godišnja nagrada Evroregiona Nišava
  - EGTC DUNAV-STARA PLANINA
  - Učešće na godišnjoj skupštini AEBR-a (8.-9. novembar 2012.-Berlin)
  - Godišnja konferencija evroregiona Srbije
  - Saradnja sa evropskim evroregionaima

Cilj sastanka srpskog dela evroregiona “Nišava“ bio je upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima, usvajanje godišnjeg izveštaja i finansijskog plana i dogovor o našem prvom učešću na Godišnjoj skupštini asocijacije evropskih pograničnih regiona u Berlinu 8. i 9. novembra. Prihvaćena je iiicijativa o osnivanju EGTC-a, odnosno Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje i povezivanje Stare planine i Dunava i na taj način povezivanje sa dunavskom strategijom, odnosno povezivanje Srbije, Bugarske i Rumunije kroz projekte prekogranične saradnje.

03.04.2012.

 Novi Sad: Održan radni sastanak sa delegacijom Evroregiona Nišava

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu mr sci dr Tomislav Stantić razgovarao je 3. aprila 2012. godine sa predstavnicima Evroregiona Nišava. Sastanku su prisustvovali kopredsednikLjudi-novo vreme Evroregiona Nišava Vladica Tošić i koordinator Vidojko Panajotović, kao i Roland Kokai iz Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu mr sci dr Tomislav Stantić upoznao je delegaciju sa zaključcima nedavno održane Generalne Skupštine evropskih regija. On je istakao da su integrativni procesi dobra šansa za napredak regiona, kao i da treba animirati što više regija da se udružuju i apliciraju za sredstva za projekte u evropske fondove. On je naglasio da usled ekonomske krize, saradnja između regiona postaje problematična, pa je oko 25 odsto regiona najavilo svoj izlazak iz Skupštine evropskih regija.

Na sastanku su predstavljene i dosadašnje aktivnosti, razmenjene su informacije, iskustva i primeri dobre prakse. Razgovalo se i o zajedničkim aktivnostima na izradi i implementaciji projekata. Predloženo je odžavanje zajedničke konferencije gde bi se predstavili evroregioni.

Tokom radne posete predstavnici Evroregiona Nišava upoznati su sa radom Evoregiona Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT), kao primerom dobre prakse, po ugledu na koji i se može organizovati i Evroregion Nišava. Ljudi-novo vreme2

Prema dosadašnjim iskustvima u fukcionisanju Evroregiona DKMT, koji je formiran 1997. godine, predstavnicima Evroregiona Nišava date su smernice za bolju organizaciju i efikasnost unutar Evroregiona Nišava. Tako je predloženo osnivanje razvojne agencije u koju bi mogle da prerastu devet oblasnih regionalnih asocijacija koje su formirane u jugoistočnoj Srbiji na teritoriji pirotskog, vranjskog i topličkog okruga. Postoji i ideja da se oformi novi region, u koji će biti uključene i opštine na području Stare planine. Tako bi u ovaj region ušle i opštine Knjaževac i Zaječar, i pokrivao bi veću teritoriju, dok Evroregion Nišava sada pokriva teritoriju na kojoj živi oko 250 hiljada stanovnika. Takođe potrebno je dobiti status pravnog lica i prilagoditi Statut Evroregiona, a saradnja bi bila proširena na oblasti turizma, privrede, obrazovanja i kulture.

Problemi sa kojima se Evroregion Nišava susreće jesu nedovoljno dobra komunikacija između opština članica i nedostatak inicijative. To je mlad evroregion i njegovi kapaciteti su same opštine članice i partnerske organizacije. Evoregion Nišava otvara mogućnost opštinama za razmenu informacija, iskustava, dobre prakse, izradu i implementaciju zajedničkih aktivnosti i projekata, kao i rešavanje zajedničkih problema. (izvor vesti)

 

19.01. 2012.

 Pirot: "Ljudi za novo  vreme"

U četvrtoj akciji Plus radija "Ljudi za novo vreme", na svečanosti koja je održana u Klubu Vojske Srbije proglašeni su dobitnici priznanja. Za ličnost godine u oblasti kulture izabranLjudi-novo vreme je Andrija Stanulović književnik, pesnik, u obrazovanju učiteljica Ljiljana Madić. Tiha Todorović, Uroš Mijalković, Zoran Marković sportski direktor ženskog košarkaškog kluba Gimanzijalac-Partizan i Sportski centar ravnopravno su poneli nagradu u oblasti sporta. U oblasti zdravstva dobitnik priznanja je Dr. Dejan Veličković iz Urgentne službe i dr Vesna Janković za menadžmet u zdravstvu. Specijalna nagrada za humanost pripala je ekipi hitne pomoći koju čine Dr Momčilo Bojkić, Petar Žikić i Marko Pejić. Za oblast privrede nagrađeni su Veljko Krstić, direktor IO "Prvi maj", preduzetnik Goran Denčić i Slavica Ćirić iz Zadruge "Damsko srce". Za ličnost godine u oblasti lokalna uprava izabran je Radovan Nikolić direktor JP Gradska toplana. Priznanje "Iskorak" ove godine dobili su Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, preduzeće Alpine i Evroregion Nišava. Ljudi-novo vreme2Dobitnici specijalnog priznanja "Evro korak" ove godine su Mlađan Dinkić, doskorašnji Ministar ekonomije i regionalnog razvoja, Oliver Dulić, Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Opština Pirot. Nagradu za Opštinu primio je Vladan Vasić, predsednik opštine. Najviše priznaje Akcije "Ljudi za novo vreme", Piroćanac godine, pripalo je Draganu Kostiću direktoru Slobodne zone. Nagradu je uručio prošlogodišnji laureat Dragan Nikolić, direktor kompanije Tigar AD. (izvor vesti)

17.01. 2012.

 Kostinbrod: Novi projekti za sve opštine okruga

Na sastanku Evroregiona Nišava u Kostinbrodu dogovoreni su konkretni projekti prekogranične saradnje opština Pirotskog okruga i Sofijske oblasti kojima će se konkurisati za sredstva kod Evropskih fondova. Goran Stamenović, načelnik Pirotskog upravnog okruga kaže da će se pored međuopštinskih projekata konkurisati i sa jednim obimnijim zajedničkim projektom na niovu regiona koji podrazumeva nekoliko aspekata, Kostinbrodizmeđu ostalog kulture i biznisa. Na sastanku je dogovorena i izrada Biznis internet portala za najznačjanije privrede subjekte koji gravitiraju u regionu. Rok za konkurisanje kod Evropskih fonodova je do 20. februara, ističe Stamenović i dodaje da očekuje da će od 8.7 miliona evra, koliko iznose ukupna sredstva, veći deo doći u okrug. U narednih mesec dana ekspertski timovi opština pripremiće projekte. (izvor vesti)  


02. 12. 2011.

 Leskovac, Skupštinska sala grada Leskovca, Srbija

Vladica TosicEKONOMSKI FORUM „Investicioni kapaciteti pograničnih regiona“ - EVROREGION NIŠAVA. Mogućnosti poslovanja i investicionih ulaganjaPredavanje na ekonomskom forumu održao je Vladica Tošić, kopredsednik Evroregiona Nišava.
 

 

 24.11.2011.

 Pirot, Hotel StarA, Srbija

Prva konferencija evroregiona Srbije - Mogućnosti i perspektive razvoja evroregiona Srbije.Konferenciji evroregiona Srbije, prisustvovao i Martín Guillermo Ramírez, Generalni sekretar Association of European Border Regions (AEBR)

 

04.-07.10.2011.

 Gronau, Nemačka-Holandija, Brisel, Belgija

Studijsko putovanje i poseta sedištu  AEBR - Association of European Border Regions u Gronau i najstarijem evroregionu u Evropi EUREGIO i Briselu


29.09.2011.

 Pirot, Sala Pirotskog upravnog okruga, Srbija

Piprema studijskog putovanja u Gronau (Association of European Border Regions) i Brisel


26.08.2011.

Slivnica, Sala opštine, Bugarska

Projektni prioriteti Evroregiona Nišava i priprema studijskog putovanja u Gronau (Association of European Border Regions) i Brisel
 

28.07.2011.

Pirot,  Sala SO Babušnica, Srbija

Radni sastanak projektnih timova Evroregiona Nišava

22.07.2011.

 Pirot, Sala Pirotskog upravnog okruga, Srbija

Prezentacija projekata Evroregiona Nišava. Sastanku prisustvovali predstavnici ORA Jug-Niš koji su uzeli aktivno učešće u radu i iskazali spremnost za zajedničku saradnju

24.06.2011.

 Bela Palanka, Sala SO Bela Palanka, Srbija

Sadašnjost i budućnost Evroregiona Nišava


18.01.2011.

 Kostinbrod, sala gradske biblioteke Evroregiona Nišava

-članarina i dalje aktivnosti

^ na vrh ^
Gradske opštine - članice


Opština PirotOpština BabušnicaOpština DimitrovgradOpština Bela PalankaSofijska oblastOpština Slivnica, BugarskaOpština Dragoman, BugarskaOpština Božurište, BugarskaOpština Svoge, BugarskaOpština Kostinbrod, BugarskaOpština Godeč, Bugarska


Linkovi
Kancelarija nacionalnog saveta za decentralizacijuSavet opština i regiona EvropeKongres lokalnih i teritorijalnih vlastiAsocijacija Evropskih pograničnih regionaSkupština Evropskih regionaEvropska unija odbora regiona

Otvoreni dani