Na završnoj pres konferenciji u okviru projekta “Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga-STEPS“, koja je organizovana danas u Pirotu, predstavljene su realizovane aktivnosti i postiguti rezultati na projektu. Projekat se realizuje preko Programa za prekograničnu saradnju Interreg-IPA Bugarska – Srbija 2014-2020 i sufinansiran je od strane Evropske unije. Vodeći partner projekta je Kulturni centar „Bratstvo 1869“ iz Ćustendila – Bugarska u partnerstvu sa Opštinom Vidin u Bugarskoj i Udruženjem građana „Ponišavlje“ u Pirotu – Srbija.

U izjavi za medije Vladica Tošić, predsednik UG “Ponišavlje” i kopredsednik Evroregiona Nišava”, rekao je da je projekat okupio preko 135 učesnika iz Srbije i Bugarske, pre svega, mladih ljudi budućih preduzetnika u oblasti turizma. Oni su prolazili onlajn obuke koje su realizovane u Pirotu, Ćustendilu i Vidinu.

Inače, projekat se uspešno privodi kraju, iako je realizovan u otežanim uslovima zbog pandemije, istakao je Tošić i dodao da je tokom rada na projektu napravljena analiza o problemima u oblasti turizma koji postoje u pograničnom regionu i napravljen plan obuka kako bi polaznici stekli veštine za preduzetništvo i  samozapošljavanje u daljem periodu, a projekat će nastaviti da živi kroz onlajn platformu.

Pre početka prezentacije prisutne je pozdravila i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić.

Ovom prilikom, Vladica Tošić je govoreći o izazovima u pograničnom regionu rekao da već duži niz godina postoji potpisan sporazum o otvaranju novog graničnog prelaza između Srbije i Bugarske, koji bi trebalo u mnogome da doprinese povećanju protoka ljudi i olakša život ljudi koji žive u ovom delu.

Na završnoj konferenciji preko “Zoom platforme” uključili su se i partneri iz Republike Bugarske.

U periodu od 15 meseci realizovane su aktivnosti, usmerene ka povećanju kvaliteta turističkih proizvoda i usluga u prekograničnom regionu i razrada novih putem povećanja kvalifikacija i stimulisanja preduzetništva kod mladih ljudi.

Cilj projekta: Povećanje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga u Prekograničnom regionu i razrada novih putem povećanja kvalifikacija i stimulisanje preduzetništva kod mladih ljudi.

Realizovane aktivnosti projekta:

Aktivnost 1 – Studija „Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u prekograničnom regionu“

Aktivnost 2 – Akcioni plan za jačanje preduzetništva u turizmu

Aktivnost 3 – Specijalizovana obuka za mlade preduzetnike u turizmu

Aktivnost 4 – Onlajn platforma za biznis konsultacije u turizmu

Aktivnost 5 – Onlajn konsultacije za start-ap preduzeća u oblasti turizma

Aktivnost 6 – Događaj za kreiranje mreže mladih preduzetnika u turizmu

Кomunikacione i reklamne aktivnosti, upravljanje projektima i izveštavanje

Osnovne ciljne grupe, beneficijenti projekta:

– Učenici i nezaposlena lica u Prekograničnom regionu;

– Zainteresovane strane – biznis, institucije, vlasti, NVO;

– Stanovništvo Prekoraničnog regiona;

– Turisti / posetioci Prekoraničnog regiona.

Postignuti rezultati u okviru projekta:

– Sprovedena studija za analizu i identifikaciju ponuđenih turističkih usluga i proizvoda i potrebe za poboljšanjima u oblastima – ljudski resursi, marketing i reklama i preduzetničke inicijative u celom prekograničnom području;

– Sprovedena specijalizovana obuka za 135 mladih preduzetnika u turizmu;

– Osmišljena onlajn platforma za onlajn konsultacije i obuke u oblasti  turizma i aplikacija za mobilne telefone;

– Izgrađena mreža preduzetnika u oblasti turizma.

Svi ovi rezultati će doneti dodatne koristi za Prekogranični region:

– pružanje ključnih poslovnih veština i stvaranje mogućnosti za samozapošljavanje mladih;

– bolje korišćenje lokalnog potencijala, usporavanje procesa migracije i postizanje održivog ekonomskog razvoja sa obe strane granice;

– povećanje mogućnosti za pametni ekonomski rast na lokalnom i prekograničnom nivou.

03. JUN 2021. Pirot Plus Online

Similar Posts

Leave a Reply