Udruženje građana „Ponišavlje”, iz Pirota, Srbija, u periodu od 15 meseci, tokom 2020 i 2021. godine,  realizovalo je aktivnosti u okviru projekta „Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga-STEPS“, koji je sufinansiran od strane Evropske unije preko Programa za prekograničnu saradnju Interreg-IPA Bugarska-Srbija 2014-2020.Cilj projekta bio je povećanje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga u prekograničnom regionu i razrada novih, putem povećanja kvalifikacija i stimulisanja preduzetništva kod mladih ljudi.

U okviru projekta urađena je studija za analizu i identifikaciju ponuđenih turističkih usluga i proizvoda i potrebe za poboljšanjima u oblastima – ljudski resursi, marketing i reklama i preduzetničke inicijative u celom prekograničnom području, čiji rezultati su predstavljeni zainteresovanim stranama na održanom okruglom stolu, a predstavljen je i izveštaj o oceni mogućnosti i izazovima za predstavljanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u prekograničnom regionu.

            Izrađen je i Akcioni plan, koji je analiziran na fokus grupama, održanim u Ćustendilu, Vidinu i Pirotu, u cilju dobijanja povratne informacije od predstavnika turističkog sektora i drugih zainteresovanih strana. Cilj akcionog plana bio je da se identifikuju konkretne mere za povećanje kvalifikacija i veština, jača preduzetnički duh u sektoru turizma, zajedno sa predlozima za poboljšanje obrazovanja, poslovne sredine i zakonodavstva, identifikovanje odgovornih organa i pokazatelja, koji su posmtarani i ocenjeni.

Sprovedena je i specijalizovana obuka za 135 mladih preduzetnika u turizmu u Ćustendilu, Vidinu i Pirotu, izrađena je onlajn platforma za konsultacije i obuke u oblasti turizma, kao i mobilna aplikacija i jedinstvena mreža preduzetnika u oblasti turizma. Obuke u Vidinu i Pirotu zbog pandemije COVID-19, realizovane su preko zoom platforme za učesnike iz Srbije i Bugarske.

            Postignuti rezultati projekta doneće dodatne koristi prekograničnom regionu i to: pružanjem ključnih biznis veština i mogućnostima za samozaposlenje mladih ljudi; bolje iskorišćenje lokalnih potencijala, usporavanje procesa migracije i postizanje održivog ekonomskog rasta sa obe strane granice; povećanje mogućnosti za inteligentan ekonomski razvoj na lokalnom i prekograničnom  nivou.

Vodeći partner projekta bio je Kulturni centar „Bratstvo 1869“ iz Ćustendila, Bugarska, u partnerstvu sa Opštinom Vidin, Bugarska i Udruženjem građana „Ponišavlje” Pirot, Srbija.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007.Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“-Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat je sufinansiran od strane Evropske unije preko Programa za prekograničnu saradnju Interreg-IPA Bugarska-Srbija 2014-2020.

14. JUN 2021. Pirot Plus Online

Similar Posts

Leave a Reply