ČLANSTVO

Članice Evroregiona Nišava pravno su:

 • sa bugarske strane: Region za prekograničnu saradnju Nišava
 • sa srpske strane: Udruženje građana Ponišavlje                        

Obe organizacije članice Evroregiona Nišavа imaju jednaka prava, nezavisno od broja svojih članova.

 

PREDSTAVNIŠTVO

Svaka od obe organizacije, je predstavljana оd:

 • Predsednika Regiona za prekograničnu saradnju Nišava (Bugarska) - Georgi Georgiev
 • Predsednika Udruženja građana Ponišavlje  (Srbija) - Vladica Tošić

Svaka organizacija bira svoje predstavnike u rukovodećim organima i operativnim strukturama Evroregiona Nišava, koji će biti ovlašćeni da predstavljaju interese  članova svake organizacije.

Koordinacione kancelarije Evroregiona Nišava za obe organizacije, koje će pružati tehničku pomoć prilikom priprema rešenja i dokumenata, usklađenim sa Zajedničkim rukovodnim savetom Euroregiona, su kako sledi:

 • RTGS Nišava, Republika Bugarska - Sofija, bulevar. Vitošа br. 6
 • Udruženja građana Ponišavlje, Republika Srbija - Pirot, ul. Srpskih Vladara br. 83.

Zvanična kancelarija Evroregiona Nišava sa bugarske strane je smeštena u Sofiji, bul. Vitoša br. 6, vrši komunikacije sa drugim strankama van teritorije obe države. Kancelarija je u obavezi bez odlaganja da informiše drugu stranu o promeni lokacije svog sedišta i o sveukupnoj korespondenciji i dokumentaciji, koje se odnose na Euroregion.

Svaka strana je u obavezi da se pridržava svog puta tako što sarađuje sa Evropskom Unijom, kada se tiče izrade programa, planiranja i realizacije programa.

 

STRUKTURA  EVROREGIONA  NIŠAVА

Evroregion Nišava bira svoje rukovodeće i operativne organe. To su:

Zajednički rukovodeći odbor (ZRO)

 • UG Ponišavlje:
 • Predsednik: Vladica Tošić
 • Zamenik predsednika: Srđan Igić
 • Izvršni sekretar: Vesna Mijalković
 • RTGS Nišava:
 • Predsednik: Georgi Georgiev
 • Zamenik predsednika:
 • Izvršni sekretar: Bogumil
 • ZRO je upravni organ Evroregiona Nišava;
 • ZRO je sastavljen od jednakog broja bugarskih i srpskih predstavnika;
 • ZRO je sastavljen od dva predsednika, dva zamenika predsednika i dva izvršna sekretara;
 • ZRO razmatra i usklađuje strateške prioritete, ciljeve i metode za realizaciju aktivnosti iz oblasti prekogranične saradnje;
 • Rešenja ZRO se donose konsenzusom;
 • ZRO određuje prioritetne oblasti za saradnju Evroregiona i donosi rešenja o novim programima koji su u unteresu njihovih članica;
 • Oba predsednika učestvuju u Predsedništvu Evroregiona i zajedno ga predstavljaju na međunarodnom nivou;
 • Oba predsednika rukovode sastancima ZRO;
 • ZRO se saziva najmanje tri puta godišnje;
 • ZRO je ovlašćen da odobrava izbor ekipe u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu (ZТS).

 

Zajednički Tehnički  Sekretarijat  (ZТS)

 • ZTS je operativni organ Evroregiona Nišava
 • Sastoji se od dva izvršna sekretara i svoje ekipe eksperata i pomoćnog osoblja;
 • Bavi se svakodnevnim poslovima;
 • ZTS realizuje rešenja i aktivnosti; pruža informacije i konsultacije; obezbeđuje javnost u radu i obaveštenja o tome; pravda utrošak sredstava; potpomaže kod izrade idejnih projekata i izrade predloga projekata; pronalazi i posreduje kod potencijalnih partnera; pruža profesionalnu, sekretarsku i koordinacionu podršku radnim grupama i drugim administrativnim organima;
 • Izvršni sekretari obe strane rade u tesnoj saradnji i uporedo s tim konrolišu, potpomažu i koordiniraju rad Zajedničkih ekspertskih grupa;
 • ZTS priprema, pruža podršku i potpomaže realizaciju donetih od strane ZТS rešenja.
 • Sekretarijat pruža tehničku pomoć i koordinira rad stalnih komisija i ekspertskih grupa sa teritorijalnim zajednicama i između članica Euroregiona kod planiranja i pripremanja programa i projekata;

 

Zajedničke  ekspertske  grupe  (ZЕG)

 • Nacionalne ekspertske grupe sa obe strane granice se ujediniju i obrazuju Zajedničke ekspertske grupe
 • Zajedničke ekspertske grupe (ZЕG) se biraju sa ciljem da koordiniraju predstavljanje rešenja konkretnih problema, zajedničkih za obe teritorije pored zajedničke granice, prema broju okruga i vrste saradnje od uzajamnog interesa.
 • ZЕG se sastoji od jednakog broja predstavnika sa bugarske i srpske strane.
 • Zajedničke ekspertske grupe razrađuju i pružaju tehničku pomoć za prekogranične programe i projekte, razmatraju pitanja i daju predloge ZRO-u.
 • Zajedničke ekspertske grupe rade u različitim tematskim oblastima, koje tretiraju praktična pitanja/probleme i pružaju podršku radu Euroregiona. 
 • Zajedničke ekspertske grupe pronalaze i privlače tehnokrate i/ili spoljne konsultante, koji bi pružali pomoć u skladu sa nastalim potrebama. 


Oblasti delovanja u kojima radi Euroregion su:

 • Regionalni razvo
 • Ekonomski razvoj
 • Turizam i odmor
 • Kultura i sport
 • Transfer tehnologija i inovacija
 • Energetika
 • Transport i prevoz
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Odlaganje otpada
 • Poljoprivreda
 • Socijalna saradnja
 • Zdravstvo
 • Komunikacije
 • Zaštita od nepogoda i havarija
 • Obrazovanje
 • Javna bezbednost

 

CILJEVI  EVROREGIONA  NIŠAVA

(1) Razmena iskustava i informacija za usavršavanje i bolju koordinaciju zajedničke politike o razvoju, štiteći interese obeju strana i njihovih članova prilikom korišćenja mogućnosti  i predlaganja adekvatnih rešenja za određene zajedničke probleme;          

(2) Izrada, razrada i izvršenje planova i programa u sferi prekogranične saradnje, uključujući i podršku kod obezbeđivanja finansijskih sredstava neophodnih za njihovu realizaciju;

(3) Iniciranje i realizacija promocija usmerenih ka razvoju obe organizacije i nihovih članova u kontekstu prekogranične saradnje i Evropske integracije;

(4) Potpomaganje proceca prevazilaženja poteškoća kod realizacije aktivnosti u vezi prekogranične saradnje i organiziranje specijalnih aktivnosti u tu svrhu;

(5) Realizacija aktivnosti prekogranične saradnje u skladu sa tendencijama Evropske Unije, uključujući i korišćenje pozitivnih iskustava Evropske Unije, drugih Evroregiona i zemalja o prekograničnoj saradnji;  

(5) Pružanje i zaštita uzajamnih interesa obe organizacije pred odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

 

VIZIJA  EVROREGIONA  NIŠAVA

Povećano razumevanje i tolerantnost između suseda i građana putem izgradnje partnerstva između Pirotskog okruga u Srbiji i Sofijske oblasti u Bugarskoj.

 

MISIJA  EVROREGIONA  NIŠAVA

Podrška i koordinacija regionalnog razvoja i prekogranične saradnje u duhu tolerantnosti, dobrosusedskih odnosa i prijateljstva između dva naroda.

 

HRONOLOGIJA  AKTIVNOSTI  EVROREGIONA NIŠAVA  2005.-2011.

 • Evroregion Nišava je osnovan 16. juna 2005. u Pirotusvečanim potpisivanjem Okvirnog sporazuma u sali Pirotskog upravnog okruga.
 • Sastanak koordinatora radnih grupa je održan 16.01.2006. u sali Pirotskog upravnog okruga.
 • Prezentacija rada i ciljeva Evroregiona Nišava održana u Pirotu, u Svečanoj Sali SO PIROT 12.07.2006. godine
 • Godišnja skupština Evroregiona Nišava16.-17. februar 2007. godine u hotelu Planinarski dom-Pirot
 • Predstavnici lokalne vlasti opštine Slivnica posetili opštinu Babušnica 21.03.2007. godine
 • Evroregion Nišava je u julu mesecu 2007. primljen u Asociaciju evropskih pograničnih regiona – AEBR.
 • Radni sastanak održan u opštini Breznik 07. septembra 2007. godine
 • Usvojena strategija Evroregiona Nišava
 • Godišnja skupštinaodržana je 16 i 17. decembra 2008. godine u hotelu Vila Katarina pored Knjaževca.

AKCIONI  PLAN  EVROREGIONA  NIŠAVA  ZA  2011.

1. Izrada web portala evroregiona Nišava
2. Uspostavljanje instrumenta održivog finansiranja aktivnosti evroregiona Nišava
3. Studijska poseta jednom od evroregiona po preporuci AEBR-a
4. Učestvovanje na konferenciji OPEN DAYS 10.-13. oktobar 2011- Investing in Europe's future: Regions and cities delivering smart, sustainable and inclusive growth
5. Konferencija evroregiona Nišava u decembru 2011

PROJEKTNI  TIM  EVROREGIONA:

 

Aleksandar Igov

Dimitrovgrad

+38162 8806424

 

Dragan Mladenović

Pirot

+38169 683313

dragan.mladenovic
@pirgos.rs

Marija Đošić

Pirot

+38164 1803388

marija.djosic@
pirot.rs

Srđan Igić

Bela Palanka

+38164 1062090

projektni.tim@belapalanka.org.rs

Milan Ranđelović

Babušnica

+38164 3618643

randa85@gmail.
com

Marko Nikolić

Babušnica

+38164 3358662

klerbabusnica@
yahoo.com

Kolo Kolev

Kostinbrod

0721/ 68736

kokyto_k@abv.bg

Stefan Lozanov

Slivnica

 

 

 

PROJEKTNE OBLASTI I KOORDINATORI:

1. VANREDNE SITUACIJE - STEFAN LOZANOV (koordinator-Slivnica)

2. EKO I ETNO TURIZAM - ALEKSANDAR IGOV (koordinator - Dimitrovgrad)

3. ZELENA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST - MARIJA ĐOŠIĆ (koordinator - Pirot)

4. LOKALNI PUTEVI - KOLO KOLEV (koordinator-Kostinbrod)

 

PLAN AKTIVNOSTI EVROREGIONA NIŠAVA ZA 2012. GODINU

 

 • 1.     Formiranje baze privrednih subjekata Evroregiona Nišava
 • 2.     Razvoj ljudskih resursa
 • 3.     Uspostavljanje i jačanje stabilne organizacione strukture
 • 4.     Poslovni forum
 • 5.     Evroregion Nišava-Stara planina
 • 6.     Regionalni sajam-Dani Evroregiona Nišava
 • 7.     Osnivanje Agencije za evroregionalni razvoj Nišava

 

^ na vrh ^
Gradske opštine - članice


Opština PirotOpština BabušnicaOpština DimitrovgradOpština Bela PalankaSofijska oblastOpština Slivnica, BugarskaOpština Dragoman, BugarskaOpština Božurište, BugarskaOpština Svoge, BugarskaOpština Kostinbrod, BugarskaOpština Godeč, Bugarska


Linkovi
Kancelarija nacionalnog saveta za decentralizacijuSavet opština i regiona EvropeKongres lokalnih i teritorijalnih vlastiAsocijacija Evropskih pograničnih regionaSkupština Evropskih regionaEvropska unija odbora regiona

Otvoreni dani