Berlin - Godišnja skupština i konferencija AEBR-a, 2012